Składanie skarg i wniosków

  Składanie skarg i wniosków

  Składanie skarg i wniosków

   Skargi i wnioski do Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga można wnosić:
  •    bezpośrednio w siedzibie Urzędu, ul. Jagiellońska 15 Warszawa, w godzinach pracy:
  poniedziałek 8:00-18:00, od wtorku do piątku 8:00-16:00.
  •    drogą pocztową na adres: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa
  •    faksem pod nr tel. 22 509-19-90
  •    pocztą elektroniczną na adres mailowy: us.warszawa.praga@mf.gov.pl
  •    elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: 254o1wluwv

  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku, pracownik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku,  który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga
  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga lub Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga ul. Jagiellońska 15 Warszawa, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod nr tel. 22 509-18-11.
  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier znajduje się w budynku przy ul. Utrata 4

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.10.2018 Data publikacji: 09.10.2018 10:11 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2018 14:44
  Autor: Katarzyna Woźniak-Pątkowska Osoba publikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska
  Rejestr zmian