Akcyza

AKCYZA - link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno – skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.
Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:

 • rejestracji podmiotów,
 • przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych, gazowych, tytoniowych,
 • przyjmowania deklaracji podatkowych,
 • wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
 • przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
 • przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
 • znaków akcyzy

wykonywać będą:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
 • Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga