Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Zasady obsługi podatnika w urzędzie

  Wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych, aby zapewnić Państwu większy komfort i łatwiejszy dostęp do usług.

  Na wizytę w urzędzie skarbowym umów się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie
  • telefonicznie
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie

  Sprawy możesz załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl i serwisie www.biznes.gov.pl

  Sprawdź, jakie wybrane, popularne sprawy z zakresu podatków i cła możesz załatwić online bez wychodzenia z domu.

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste.

  Kontakt telefoniczny z urzędem

  z Urzędem Skarbowym możesz kontaktować się w wybranych sprawach za pomocą dedykowanych numerów telefonicznych. Zobacz spis numerów  

  Elektroniczna skrzynka podawcza

  Wszystkie sprawy przez 7 dni w tygodniu możesz rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).
  Abyś mógł złożyć wniosek poprzez ESP, musisz posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu

  Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez system ePUAP;
  Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do urzędu na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD
  • Płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
  Akceptowane formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, XLS, XLSX, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, XML.
  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski możesz składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).