Telefony

  Telefony

  Telefony

  Dział Wsparcia – SWW

  • sekretariat Naczelnika – (22) 860 71 17
  • kierownik działu (22) 860 73 10
  • kierownik referatu SWW1 22 860 72 32
  • kancelaria i potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (22) 860 71 60

  Pierwszy Dział Czynności Sprawdzających – SAS-1

  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT

  Numery

  Telefon

  700 - 781 (bez 701)

  (22) 860 72 82

  113 000 – 113 009

  521 000 – 521 308

  521 332 – 521 339

  521 361 – 521 363

  113 285 – do końca

  100 000 – 499 999

  (bez 107, 108)

  (22) 860 72 83

  113 010 – 113 284

  521 364 – 521 366

  (22) 860 73 01

  526 000 – 526 100

  521 367 – do końca

  524

  (22) 860 72 98

  521 340 – 521 360

  521 309 – 521 331

  (22) 860 72 89

  526 101 – do końca

  • kierownik działu tel. (22) 860 71 49

  Drugi Dział Czynności Sprawdzających – SAS-2

  czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT

  Numery

  Telefon

  188

  (22) 860 73 05

  500 – 559 ( BEZ 521, 522, 524, 525, 526, 527)

  (22) 860 71 94

  5220000000 – 5222249999

  (22) 860 71 20

  5222250000 – 5222999999

  (22) 860 71 95

  5223000000 – 5223099999

  (22) 860 71 95

  5223100000 – DO KOŃCA

  (22) 860 71 94

  5270000000 – 5272399999

  (22) 860 71 95

  5272400000 – 5272599999

  (22)  860 71 97

  5272600000 - 5272719999

  (22) 860 71 97

  5272720000 - 5272769999

  (22) 860 71 20

  5272770000 - 5272999999

  (22) 860 71 97

  7010000000 – 7010099999

  (22) 860 71 97

  7010100000 - 7010199999

  (22)  860 71 94

  7010200000 – 7010399999

  (22)  860 71 95

  7010400000 – 7010499999

  (22)  860 71 20

  7010500000 – 7010599999

  (22)  860 71 20

  7010600000 – 7010999999

  (22)  860 73 05

  800

  (22) 860 71 94

  Kierownik działu: (22) 860 71 91

  Trzeci Dział Czynności Sprawdzających – SAS-3

  czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT

  Numery

  Telefon

  108 00 – 108 00 14

  . 952

  (22)  860 7147

   

  951 00 – 22

  525 27 – 28

  (22)  860  7147

   

   525 23 – 24

  580-599

  (22)  860  7182

   

  525 25

  900 – 950

  (22)  860 7182

  108 00 15 – do końca

  107 00 – 107 00 14

  (22)  860 7182

   

  951 23 – 25

  560 – 579

  (22)  860 7183

   

  525 00 – 525 22

  (22)  860 7183

  107 00 15 – do końca

  600

  (22)  860 7183

  525 26

  953 – 999

  (22)  860 7185

  • kierownik działu tel. (22) 860 71 81

  Czwarty Dział Czynności Sprawdzających – SAS-4

  • czynności sprawdzające w zakresie PCC
  • czynności sprawdzające do deklaracji FIN-1
  • pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług 22) 860 71 35, (22) 860 72 81, (22) 860 71 37,
   (22) 860 71 27
  • kierownik działu tel. (22) 860 71 38

  Piąty Dział Czynności Sprawdzających – SAS-5

  • weryfikacja Raportów JPK (22) 860 72 28,
   (22) 860 71 52, (22) 860 72 67, (22) 860 72 47
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie informacji sygnalnych z innych jednostek tel. (22) 860 72 28, (22) 860 71 52, (22) 860 72 67,
   (22) 860 72 47
  • czynności sprawdzające w trybie art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa tel.(22) 860 72 28, (22) 860 72 69
  • pomoc w  ramach art. 157 ustawy Ordynacja podatkowa tel. (22) 860 72 28, (22) 860 72 69
  • kierownik działu tel. (22) 860 72 69

  Szósty Dział Czynności Sprawdzających – SAS-6

  • czynności sprawdzające w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
  • czynności sprawdzające w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT,
  • czynności sprawdzające w ryczałcie od dochodów spółek (tzw. CIT Estoński),

  Numery NIP rozpoczynające się od:

  Telefon

  100 i n. (bez 107)

  600 i n.

  900 i n.

  (22) 860 71 87

  500 i 521 (bez 522, 524, 525, 527)

  522 i n.

  524 i n.

  (22) 860 72 19

   200 i n.

   526 i n

  22 860 72 74

   300 i 400 i n.

  527 i n.

  700 i n.

  800 i n.

  (22) 860 72 84

  525 000 – 525 199

  525 200 i n.

  (22) 860 72 22

  • kierownik działu tel. (22) 860 71 90.

  Dział Analiz i Planowania – SAP

  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego
   (22) 860 72 27,  
  • kierownik działu tel. (22) 860 72 25

  Referat wymiany informacji międzynarodowej – SAM

  • wymiana informacji podatkowych tel. (22) 860 71 64, (22) 860 72 86
  • obsługa wniosków VAT- Refund (VAT-REF) (22) 860 71 08
  • obsługa bieżąca VAT-UE, czynności sprawdzające

  Numery

  Telefon

  100-113, 900 999

  (22) 860 72 86

  118-522

   (22) 860 71 69

  524-525, 700-899

   (22) 860 71 09

  526-699

  (22) 860 71 08

  • kierownik referatu  tel. (22) 860 71 64

  Pierwszy, Drugi i Trzeci Dział Kontroli Podatkowej – SKP1, SKP-2, SKP-3

  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. (22) 860 72 54, (22) 860 72 12, (22) 860 71 04
  • kierownik działu tel. (22) 860 72 60

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej – SKI:

  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 - tel. (22) 860 71 50, 55, 57
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES- tel. (22) 860 71 50, 55, 57
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel. (22) 860 71 53;
  • wykreślanie podatników z rejestru VAT i VAT UE – (22) 860 71 53, (22) 860 71 50
  • kierownik działu tel. (22) 860 71 56;

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych – SPP-1

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług

  • kierownik działu tel. (22) 860 71 88

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych – SPP-2

  • Postępowania podatkowe w zakresie podatków CIT, PIT, PCC w tym wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatkach CIT, PIT, PCC pobieranych przez płatników
  • kierownik działu tel. (22) 860 72 99
  • pracownicy tel. (22) 860 72 92, (22) 860 72 85, (22) 860 71 10, (22) 860 71 86

  Trzeci Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych – SPP-3

  Prowadzenie postępowań podatkowych/czynności sprawdzających, w zakresie wszystkich podatków, co do których właściwy jest organ podatkowy, w szczególności w sprawach nadpłat.

  • kierownik działu tel. (22) 860 73 00

  Dział Obsługi Bezpośredniej – SOB-1

  • obsługa i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, tel. (22) 860 72 51
  • prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi tel. (22) 860 72 49
  • udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym tel. (22) 860 72 75, (22) 860 71 79
  • kierownik działu tel. (22) 860 71 51

  Referat Obsługi Bezpośredniej – SOB-2

  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu (22) 860 71 62
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. (22) 860 71 63
  • kierownik działu tel. (22) 860 71 54

  Dział Spraw Wierzycielskich – SEW-1

  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. – (22) 860 71 25
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. - (22) 860 72 13, (22) 860 71 25
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. - (22) 860 72 16
  • ulgi w spłacie zobowiązań – (22) 860 71 23, (22) 860 72 13
  • kierownik działu tel. (22) 860 71 24

  Referat Spraw Wierzycielskich – SEW-2

  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. (22) 860 71 39, (22) 860 71 41
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki, postępowania upadłościowe/restrukturyzacyjne tel. (22) 860 71 92
  • kierownik referatu tel. (22) 860 72 20

  Pierwszy Dział Rachunkowości – SER-1 – VAT

  • pracownicy tel. (22) 860 72 45, (22) 860 72 46, (22) 860 72 15, (22) 860 71 26, (22) 860 71 99, (22) 860 72 18
  • kierownik działu tel. (22) 860 71 40,

  Drugi Dział Rachunkowości – SER-2 – CIT, PIT

  • pracownicy tel. (22) 860 71 44, (22) 860 71 59, (22) 860 71 36, (22) 860 71 61, (22) 860 71 42, (22) 860 72 01
  • kierownik działu tel. (22) 860 71 43
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.02.2016 Data publikacji: 22.02.2016 10:43 Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2024 07:05
  Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska