Telefony

  Telefony

  Telefony

  Dział Wsparcia- SWW

  ·         sekretariat Naczelnika - 22 860 71 17

  ·         kierownik działu 22 860 73 10

  Referat Wsparcia- SWW-1

  ·         kancelaria tel. 22 860 71 60

  ·         potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej 22 860 71 60

  ·         kierownik referatu 22 860 73 10

  Pierwszy Dział Czynności Sprawdzających- SAS-1

  ·         czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT, nadpłat z CIT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT, CIT, PIT

  700 - 781 (bez 701)

  (22) 860 72 83

  521 340 XX XX – 521 360 XX XX

  521309 XX XX – 521 331 XX XX

  526 000 XX XX – 526 100 XX XX

  (22) 860 72 82

  521 332 XX XX – 521 339 XX XX

  521 361 XX XX – 521 366 XX XX

  782 - do końca

  113 00 XX XXX – 113 00 99 999

  (22) 860 73 01

  113 010 XX XX – 113 284 XX XX

  521 000 XX XX – 521 308 XX XX

  521 367 XX XX – do końca

  (22) 860 72 98

  113 285 XX XX - do końca

  (22) 860 72 89

  100 000 XX XX – 499 999 XX XX (bez 107, 108)

  526 101 XX XX – do końca

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 49

  Drugi Dział Czynności Sprawdzających- SAS-2

   

  czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT, nadpłat z CIT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT, CIT, PIT

   

  ZAKRES NIP

  TEL.

  118 – TKI

  (22) 860 71 97

  500 – 559 (BEZ 521, 522, 524, 525, 526, 527)

  (22) 860 73 05

  5220000000 – 5222249999

  (22) 860 71 95

  5222250000 – DO KOŃCA

  (22) 860 71 94

  5240000000 – 5241999999

  (22) 860 71 97

  5242100000 – 5242399999

  (22) 860 71 95

  5242400000 – 5242499999

  (22) 860 73 05

  5242500000 – 5242699999

  (22) 860 71 20

  5242700000 – 5242769000

  (22) 860 71 95

  5242770000 – DO KOŃCA

  (22) 860 71 95

  5270000000 – 5272399999

  (22) 860 73 05

  5272400000 – 5272599999

  (22) 860 71 97

  5272600000 – 5272699999

  (22) 860 71 95

  5272700000 - 5272730999

  (22) 860 71 94

  5272731000 - 5272759999

  (22) 860 73 05

  5272760000 – 5272769999

  (22) 860 73 05

  5272770000 – 5272999999

  (22) 860 71 20

  7010000000 – 7010099999

  (22) 860 71 94

  7010100000 – 7010399999

  (22) 860 71 20

  7010400000 – 7010999999

  (22) 860 71 95

  800 – TKI

  (22) 860 73 05

   

  (22) 860 71 94

  Kierownik działu : 22 860 71 91

  Trzeci Dział Czynności Sprawdzających- SAS-3

  ·         czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT, nadpłat z CIT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT, CIT, PIT

  108 00 16 XXX – 108 9X XX XXX

  (22) 860  71 47

  525 00 XX XXX – 525 21 XX XXX

  525 22 XX XXX – 525 22 9X XXX

  952 0X XX XXX - 952 9X XX XXX

  525 23 0X XXX – 525 23 9X XXX

  (22) 860 71 82

  525 24 3X XXX – 525 24 9X XXX

  580 XX XX XXX – 589 XX XX XXX

  951 23 0X XXX – 951 23 9X XXX

  108 00 XX XXX – 108 00 05 XXX

  107 00 0X XXX – 107 00 10 XXX

  (22) 860 71 83

  525 26 0X XXX – 525 26 9X XXX

  900 XX XX XXX – 950 9X XX XXX

  953 0X XX XXX – 999 9X XX XXX

  560 XX XX XXX – 579 XX XX XXX

  600 XX XX XXX – 600 99 XX XXX

  (22) 860 71 84

  951 24 XX XXX – 951 99 XX XXX

  525 27 0X XXX – 525 27 9X XXX

  525 25 0X XXX – 525 25 9X XXX

  107 00 11 XXX – 107 9X XX XXX

  (22) 860 17 85

  108 00 06 XXX – 108 00 15 XXX

  525 24 0X XXX – 525 24 2X XXX

  951 00 XX XXX – 951 22 XX XXX

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 81

  Czwarty Dział Czynności Sprawdzających SAS-4

  ·         Czynności sprawdzające w zakresie PCC

  ·         Czynności sprawdzające do deklaracji FIN-1,

  ·         pozostałe czynności  sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług  i podatku dochodowego od osób fizycznych (22) 860 71 35 (22) 860 72 84

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 38

  Piąty Dział Czynności Sprawdzających- SAS-5

  ·         Weryfikacja JPK i sprawozdawczość w tym zakresie tel. (22) 860 72 28, 860 71 52; 860 72 67

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 72 69

  Dział Analiz i Planowania – SAP

  ·         pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 72 25

  Referat wymiany informacji międzynarodowej – SAM

  ·         wymiana informacji podatkowych tel. (22) 860 71 64, (22) 860 72 86

  ·         obsługa wniosków VAT- Refund (VAT-REF) (22) 860 71 08

  ·         obsługa bieżąca VAT-UE, czynności sprawdzające

  100-113, 900 999

  (22) 860 72 86

  118-522

  (22) 860 71 09

  524-525, 700-899

  (22) 860 71 08

  526-699

  (22) 860 71 08

  ·         kierownik referatu  tel. (22) 860 71 64

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej- SKP1

  ·         prowadzenie kontroli podatkowych, tel. (22) 860 72 55

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 72 55

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej- SKP2

  ·         prowadzenie kontroli podatkowych tel. tel. (22) 860 72 60

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 72 60

  Trzeci Dział Kontroli Podatkowej-SKP3

  ·         prowadzenie kontroli podatkowych tel. (22) 860 72 56

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 72 56

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej- SKI:

  ·         zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  - tel. 022 860 71 50, 55, 57

  ·         zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. - tel. (22) 860 71 50, (22) 860 71 55, (22)  860 71 57

  ·         wykreślanie podatników z rejestru VAT i VAT UE – (22) 860 71 53

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 56;

  Referat Spraw Karnych Skarbowych- SKK

  ·         prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. (22) 860 73 11 lub 860 71 21

  ·         prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. (22) 860 73 11

  ·         wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. (22) 860 72 31

  ·         kierownik działu tel.(22) 860 72 31

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych- SPP-1

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 88

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych – SPP-2

  ·         pracownicy tel. (22) 860 72 92, (22) 860 72 85,

  Realizacja zadań w zakresie:

  ·         postępowań podatkowych w podatku CIT, PIT, VAT, PCC,

  ·         wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku CIT, VAT oraz podatków PIT, PCC pobieranych przez płatników,

  ·         wniosków o ograniczenie poboru zaliczek,

  ·         wydania decyzji o rejestracji podatkowej grupy kapitałowej,

  ·         odroczenia terminów składania JPK.

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 72 99,

  Trzeci Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPP-3

  Prowadzenie postępowań podatkowych/czynności sprawdzających, w zakresie wszystkich podatków, co do których właściwy jest organ podatkowy, w szczególności w sprawach nadpłat.

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 73 00

  Dział Obsługi Bezpośredniej-SOB-1

  ·         obsługa i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, tel. (22) 860 72 51

  ·         prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi tel. (22) 860 72 49

  ·         udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym tel. (22) 860 72 75

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 51

  Referat Obsługi Bezpośredniej -SOB-2

  ·         wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu (22) 860 71 62

  ·         wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. (22) 860 71 63

  Dział Spraw Wierzycielskich- SEW1

  ·         postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. – (22)  860 7217

  ·         postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. - (22)  860 72 13
  postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z

  ·         Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. – (22)  860 72 13

  ·         ulgi w spłacie zobowiązań – (22)  860 71 23

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 24

  Referat Spraw Wierzycielskich- SEW-2

  ·         wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. (22) 860 71 39, (22) 860 71 92

  ·         postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki, postępowania upadłościowe/restrukturyzacyjne tel. (22) 860 71 59, (22) 860 71 36

  ·         kierownik referatu tel. (22) 860 71 36

  Referat Egzekucji Administracyjnej- SEE

  ·         Pracownicy:
  tel.(22) 860 72 21
  tel.(22) 860 72 22
  tel.(22) 860 72 19
  tel.(22) 860 71 90

  ·         kierownik referatu tel. (22) 860 72 20
  Pierwszy Dział Rachunkowości- SER1

  ·         księgowość zwroty z podatku VAT tel. (22) 860 72 45

  ·         księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. (22) 860 71 41

  ·         księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. (22) 860 72 15

  ·         kwoty do wyjaśnienia KDW (22) 860 72 46

  ·         obsługa sum depozytowych (22) 860 71 41

  ·         kierownik działu  tel. (22) 860 71 40

  Drugi Dział Rachunkowości-SER2

  ·         pracownicy  tel. (22) 860 71 06, 860 71 26, 860 72 74, 860 71 42 z podziałem na NIP w zakresie podatków VAT, PIT i CIT

  118; 521 000-521 308; 522; 525; 500-559; 700-799

  860 71 44

  113;123; 521 332- 521 339; 521 361 – 521 366; 526; 952

  860 71 44

  100-499; 107; 108; 521 367 do końca; 560-599; 600-699; 900-999; 951

  860 72 74

  524; 527; 534; 800-899; 521 309 – 521 331; 521 340 – 521 360

  860 71 61

  ·         weryfikacja zaliczek tel.  (22) 860 71 99 , (22)  860 71 42, (22)  860 72 01

  ·         archiwum tel.(22)  860 71 06

  ·         kierownik działu tel. (22) 860 71 43

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.02.2016 Data publikacji: 22.02.2016 10:43 Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2020 11:02
  Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska