«Powrót

Nowe strony BIP+ jednostek KAS w woj. mazowieckim

Nowe strony BIP+ jednostek KAS w woj. mazowieckim

Nowe strony BIP+ jednostek KAS w woj. mazowieckim

1 marca 2017 r. w związku z  powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej uruchomione zostały nowe strony internetowe (BIP+) Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Adresy nowych stron jednostek KAS w woj. mazowieckim:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie - http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie  
Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie - http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/mazowiecki-urzad-celno-skarbowy-w-warszawie
Strony urzędów skarbowych posiadają nowe adresy o zestandaryzowanej nazwie złożone z adresu http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/ i nazwy urzędu skarbowego.  Przykład – adres strony BIP Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany:  
www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-bielany

***

Dotychczasowe strony internetowe BIP+ Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Izby Celnej w Warszawie oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dostępne są na nowej stronie internetowej w zakładce: Redakcja / Archiwum BIP http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/redakcja/archiwum-bip
Strony internetowe BIP+ urzędów skarbowych są prowadzone w sposób ciągły ale pod nowymi adresami i w nowej szacie graficznej.

Dotychczasowe adresy stron internetowych BIP+ Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (www.warszawa.apodatkowa.gov.pl ), Izby Celnej w Warszawie (www.warszawa.scelna.gov.pl ), Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie (www.warszawa.kskarbowa.gov.pl ) oraz adresy stron urzędów skarbowych zostały automatycznie przekierowane na nowe strony jednostek KAS.

Rejestr zmian