Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  4. ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  6. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  7. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  9. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 24.06.2015 09:03 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 13:31
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska
  Rejestr zmian