Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 23 65 49 945.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala  23 65 43 498
  Sekretariat Naczelnika Urzędu  23 65 43 498

  Referat Wsparcia (SWW)

  • Kierownik referatu tel. 23 65 43 498 wew. 307

  Referat Rachunkowości (SER)

  • Kierownik referatu  tel. 23 65 43 498  wew. 219
  • księgowość podatku VAT tel. 23 65 43 498 wew. 221
  • księgowość podatku PIT tel.  23 65 43 623 wew. 220
  • księgowość podatku CIT tel. 23 65 43 498 wew. 221
  • księgowość podatku PCC, tel. 23 65 43 498 wew. 221

  Referat Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  • Kierownik referatu tel. 23 65 43 331 wew. 111
  • Postępowania egzekucyjne tel. 23 65 43 331 wew. 109, 110, 132

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich (SEW)

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 23 654 34 98  wew. 223
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, wystawiania upomnień, postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki, postepowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych  tel.  23 654 34 98  wew. 223

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem  tel. 23 65 43 498 wew. 113
  • rejestracja wniosków NIP-2, NIP-8, NIP -7, ZAP-3, tel. 23 65 43 498 wew. 106
  • weryfikacja podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1, tel. 23 65 43 498 wew. 113

  Referat  Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  • Kierownik referatu tel. 23 65 43 498 wew. 116
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 23 65 43 498 wew. 103
  • Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn tel. 23 65 43 498 wew. 102
  • kasy fiskalne tel. 23 65 43 498 wew. 101
  • podatek VAT tel. 23 65 43 498 wew. 222
  • podatek CIT tel. 23 65 43 498 wew. 222

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług oraz Podatków Dochodowych i Sektorowych (SPV)

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 65 43 498 wew. 305
  • Postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych i majątkowych tel. 23 65 49 945 wew. 304

  Referat  Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA)

  • Kierownik referatu  tel. 23 65 43 498 wew. 309
  • Obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 23 65 43 498 wew. 313
  • Obsługa VAT-UE tel. 23 65 43 498 wew. 308
  • Pozostałe sprawy tel. 23 65 43 498 wew. 313

  Referat Kontroli Podatkowej  (SKP)

  • Kierownik referatu  tel. 23 65 43 498 wew. 312
  • Prowadzenie postępowań podatkowych i  postępowań pokontrolnych  tel. 23 654 34 98 wew. 306, 310, 311
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 23 65 43 498 wew. 310, 311

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych (SKK)

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem, tel. 23 654 51 55 wew.114
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:42 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2020 14:52
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska