Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia przy załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:

  • tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  • korzystania z poczty elektronicznej,
  • przesyłania faksów.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie za pomocą osoby trzeciej, za pomocą faksu, itp.), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i równocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:

  Urząd Skarbowy w Mławie
  ul. G. Narutowicza 19/7
  06-500 Mława

  lub
  na adres e-mail us.mlawa@mf.gov.pl
  telefonicznie na numer 23 654 34 98, fax 23 655 14 38.
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017, poz. 1824).

  Urząd Skarbowy w Mławie posiada platformę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą wjazd na parter, gdzie znajduje się sala obsługi podatnika.