Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych
  15 1010 1010 0917 7622 2100 0000

  PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
  12 1010 1010 0917 7622 2300 0000

  Pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  06 1010 1010 0917 7622 2700 0000

  VAT - podatek od towarów i usług
  62 1010 1010 0917 7622 2200 0000

  ***

  Rachunek sum depozytowych

  86 1010 1010 0917 7613 9120 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  51 1010 0055 0201 4130 0007 0000

  ***

  Numery rachunków bankowych do wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od dnia 1 stycznia 2016 r. (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe)


  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole


  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***

  Opłata skarbowa:
  Bank Zachodni WBK SA Ciechanów
  Urząd Miasta Mława

  70 1090 2604 0000 0001 3379 7826