Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Osobiste załatwienie sprawy
  Każdy klient może załatwić sprawę osobiście w siedzibie urzędu, w godzinach pracy Urzędu.
  Sprawę można również załatwić przez pełnomocnika (chyba, że charakter czynności wymaga osobistego działania). Pełnomocnictwo jakiego można udzielić może mieć charakter ogólny lub szczególny. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych. Zgłasza się je wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z konta podatnika na Portalu Podatkowym. Nie wymaga ono wnoszenia żadnych opłat, wystarczy jedynie  posiadać konto na Portalu Podatkowym. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnictwo szczególne natomiast upoważnia do działania w imieniu podatnika we wskazanej sprawie podatkowej. Do akt sprawy wówczas należy przedłożyć jego oryginał lub notarialnie poświadczony odpis. Pełnomocnictwo szczególne podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (wolne od opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

  Korespondencyjne załatwienie sprawy
  Dokumenty/deklaracje można przesłać:

  Aby móc skorzystać z zasobów Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Telefoniczne załatwienie sprawy
  Z uwagi na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę skarbową - nie wszystkie informacje mogą być udzielane telefonicznie.