«Powrót

13. urzędów skarbowych z Mazowsza laureatami ogólnopolskiego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

13. urzędów skarbowych z Mazowsza laureatami ogólnopolskiego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

13. urzędów skarbowych z Mazowsza laureatami ogólnopolskiego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Pamiątkowe zdjęcie laureatów z Mazowsza, tegorocznej edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

28 czerwca 2017 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, odbyła się Gala Finałowa XV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2017". Nagrodzonych zostało 70 urzędów skarbowych, w tym 13. placówek z Mazowsza. Konkurs ma na celu wybór najlepszych, wzorcowych urzędów skarbowych.

W uroczystości udział wzięli m.in. Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club, Tomasz Strąk Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Rozwoju i Finansów, Hanna Mazurkiewicz Dyrektor Biura Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Józef Aleszczyk Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów, kanclerze regionalnych Loży BCC, naczelnicy wyróżnionych urzędów skarbowych, przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście.

Po raz piętnasty, konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" BCC zorganizował przy współudziale resortu finansów. Jego głównym celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie profesjonalnej i przyjaznej relacji między administracją skarbową a przedsiębiorcą tak, aby miała wymiar wzajemnej współpracy.

Urzędy skarbowe były oceniane w ankiecie konkursowej przez przedsiębiorców z całej Polski. Ocenie poddano m.in. jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników.

W tegorocznej edycji, tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", którego  prawo używania przysługuje przez rok, otrzymało 70 urzędów skarbowych, wśród nich 13. niżej wymienionych urzędów z Mazowsza:  

Urząd Skarbowy w Siedlcach
Urząd Skarbowy w Płocku
Urząd Skarbowy w Sierpcu
Urząd Skarbowy w Płońsku
Urząd Skarbowy w Zwoleniu
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
Urząd Skarbowy w Legionowie
Urząd Skarbowy w Ciechanowie
Urząd Skarbowy w Żyrardowie
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Laureaci odebrali dyplomy z rąk: Prezesa i Kanclerzy BCC, Dyrektora Biura Szefa KAS, Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów.

Podziękowania dla organizatorów i przedsiębiorców w imieniu nagrodzonych urzędów skarbowych, złożyła Pani Bożena Rusinowska Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.