«Powrót

XIV Ranking Urzędów Skarbowych - wyróżnienia dla mazowieckich urzędów

XIV Ranking Urzędów Skarbowych - wyróżnienia dla mazowieckich urzędów

XIV Ranking Urzędów Skarbowych - wyróżnienia dla mazowieckich urzędów

Laureaci XIV Rankingu Urzędów Skarbowych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przemawia podczas debaty pt. Reforma KAS
Laureaci rankingu izb skarbowych

26 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której nagrodzono laureatów XIV Rankingu Urzędów Skarbowych. Wydarzenie jest organizowane przez Dziennik Gazetę Prawną, pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów, ale pierwszy raz we współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Czternasty raz spośród 400 urzędów wybrano te, które działają najskuteczniej i najefektywniej. Laureaci zostali wyłonieni w czterech grupach, małe urzędy (nie więcej niż 60 pracowników), średnie (do 130 pracowników), duże oraz wyspecjalizowane urzędy skarbowe. W osobnym zestawieniu oceniono 16 izb skarbowych, ocenie podlegały również efektywność oraz skuteczność.

Nagrodzone urzędy skarbowe woj. mazowieckiego
W kategorii „Efektywność" wśród wyspecjalizowanych urzędów:

 • 2. miejsce zajął I Mazowiecki US w Warszawie
 • 3. miejsce III Mazowiecki US w Radomiu
 • 4. miejsce II Mazowiecki US w Warszawie

W grupie dużych urzędów zwyciężył US Wołomin.

 • 2. miejsce przypadło w udziale II US w Radomiu
 • 4. miejsce I US w Radomiu
 • 9. miejsce US Warszawa-Bemowo
 • 10. miejsce US Warszawa-Bielany

US w Legionowie zajął 6. miejsce w grupie średnich urzędów, natomiast w grupie małych US wyróżnione zostały - US w Kozienicach, który zdobył 3. miejsce oraz US w Lipsku zajmujący 9. miejsce.

W kategorii „Skuteczność" dwa wyspecjalizowane urzędy skarbowe woj. mazowieckiego zajęły ex aequo pierwsze miejsce - II Mazowiecki US w Warszawie i I Mazowiecki US w Warszawie. Na 8. miejscu jest III Mazowiecki US w Radomiu.

W grupie dużych urzędów trzy pierwsze miejsca zajęły:

 • I US Warszawa-Śródmieście
 • US Warszawa-Bielany
 • US Warszawa-Mokotów, natomiast:
 • US Warszawa-Praga zajął 5 miejsce
 • III US Warszawa-Śródmieście i US w Płocku – ex aequo 8. miejsce
 • US Warszawa-Bemowo 10. miejsce

Klasyfikację generalną wśród wyspecjalizowanych urzędów wygrał I Mazowiecki US w Warszawie, 2. miejsce zajął II Mazowiecki US w Warszawie, natomiast III Mazowiecki US w Radomiu zdobył miejsce 5.

W grupie dużych urzędów, trzy pierwsze miejsca zajęły:

 • US Warszawa-Bielany
 • US Wołomin
 • I US Warszawa-Śródmieście, natomiast:
 • I US w Radomiu zajął 5 miejsce
 • US Warszawa-Praga, US Warszawa-Bemowo i US w Płocku ex aequo 6 miejsca
 • II US w Radomiu 9. miejsce

W grupie średnich urzędów, wyróżniony został US w Ciechanowie, który zajął w tej kategorii 8. miejsce.

W rankingu izb skarbowych w kategorii „Efektywność" Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zdobyła 2. miejsce.

Odbierając wyróżnienia laureaci podkreślali, że ich sukces to przede wszystkim zasługa dobrej organizacji pracy i zespołu, z którym pracują.

W trakcie gali wręczania wyróżnień, odbyła się debata pt. „Reforma KAS" z udziałem Zastępcy Szefa KAS Pawła Cybulskiego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Roberta Antoszkiewicza oraz przedstawiciela EY Michała Goja. Rozmowę prowadziła redaktor DGP Katarzyna Jędrzejewska.