Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy prowadzona w dniach: 15,22,30.07.2015 r. - Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

    Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy prowadzona w dniach: 15,22,30.07.2015 r. - Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

    Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy prowadzona w dniach: 15,22,30.07.2015 r. - Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

    Dokumenty: