Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  37 1010 1010 0161 8622 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  40 1010 1010 0161 8622 2100 0000

  podatek od towarów i usług
  87 1010 1010 0161 8622 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  31 1010 1010 0161 8622 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  20 1010 0055 0201 4180 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Pekao S.A.
  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

  05 1240 6973 1111 0010 8670 6226