Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 726 67 00
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 726 68 04
  Dział do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik działu tel. 22 726 68 14
  • Kancelaria Urzędu tel. 22 726 6821, 726 68 71
  • Kadry tel. 22 726 68 33

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu  tel. 22 726 68 26
  • księgowość podatku VAT tel.22 726 68 25
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 726 68 25
  • księgowość podatku PIT tel. 726 68 24, 726 68 28
  • księgowość podatku CIT tel. 726 68 27
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel 227266827
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 726 68 93
  • Zajęcia wierzytelności Komorników Sądowych tel. 22 726 68 23
  • Kwoty do wyjaśnień (KDW) tel. 22 726 68 15

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 726 67 26
  • Pracownicy tel 22 726 67 16, 22 726 67 17, 22 726 67 18, 22 726 67 21, 22 726 67 23, 22 726 67 24, 22 726 67 25, 22 726 67 68

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik działu tel 22 726 69 30
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 726 69 13, 726 69 12,
  • Upomnienia w zakresie podatku VAT tel. 22 726 69 33,
  • Upomnienia w zakresie podatku dochodowego tel. 22 726 69 31

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik działu tel. 22 726 67 09
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 726 67 11
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 726 67 11
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 22 726 67 10

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu tel. 22 726 67 31
  • zaświadczenia o dochodach, certyfikaty rezydencji tel. 22 726 67 85, 22 726 67 82, 22 726 67 31,
  • zaświadczenia o nabyciu spadku tel. 22 726 67 77
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 726 67 83, 726 67 84, 726 67 31,
  • Informacja PIT tel. 22 726 67 97
  • kasy fiskalne tel. 22 726 67 22, 726 67 71, 726 67 31
  • Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2
  • Kierownik działu tel. 22 726 67 32
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 726 67 13, 726 67 14, 726 67 15

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik działu tel. 22 726 69 22
  • Karta Podatkowa, Osoby Duchowne, Działy Specjalne tel. 22 726 69 20
  • Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano nabycia tel. 22 726 69 21, 726 69 20,
  • Postepowania podatkowe w zakresie podatku VAT  tel. 22 726 69 24, 726 69 19,
  •  postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych tel. 22 726 69 23

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM
  •    Kierownik działu tel. 22 726 69 16,
  •    podatek od czynności cywilno-prawnych tel. 22 726 67 75, 726 69 17,
  •    podatek od spadków i darowizn tel. 22 726 69 14, 726 69 15,
  •    Zwrot VAT za materiały budowlane VZM tel. 22 726 69 17
   

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 726 68 34
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 726 68 36, 22 726 68 66, 22 726 68 76, 22 726 69 36
  • VAT Czynności sprawdzające tel. 22 726 68 37, 22 726 69 08
  • VAT w zakresie JPK tel. 22 726 68 35, 22 726 69 08.
  • Doniesienia, oświadczenia majątkowe tel. 22 726 69 35, 22 726 69 07

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 726 68 41
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – czynności sprawdzające tel. 22 726 68 10, 726 68 13, 726 68 40, 726 68 39, 726 68 12,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – Płatnik tel. 22 726 68 11,
  • Podatek dochodowy od osób Prawnych – czynności sprawdzające tel. 22 726 68 10, 726 68 13,  
  • Podatek dochodowy ( oświadczenia o formie opodatkowania) tel. 22 726 68 13

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Kierownik tel. 22 726 68 85
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 22 726 68 85
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 726 68 85, 22 726 68 12

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 726 68 20
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 726 68 16, 726 68 17, 726 68 18, 726 68 19

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik tel. 22 726 69 09
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 726 69 06, 22 726 69 09, 22 726 69 10.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 09:23 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2019 12:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz