Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  1. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 155 B)
  2. Uzyskanie numeru ewidencyjnego dla kasy rejestrującej (plik pdf 148 KB)
  3. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (plik pdf 154 KB)
  4. Uzyskanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, należnym podatku, obrotach (plik pdf 178 KB).