«Powrót

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku

 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr DOS13.0812.6.2020 w zakresie: Terminowość wprowadzania do systemu CRP KEP1 wniosków przesyłanych z CEIDG2 oraz zgłoszeń aktualizacyjnych zawierających rachunki bankowe;
 • Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie nr 150298-53-K027-Pt/20;
 • Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr 150572-53-K007-Pt/20  w zakresie: działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii oraz stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem;
 • Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wola nr 150526-53-K044-Pt/20;
 • Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w Urzędzie Skarbowym w Wołominie nr 150281-53-K093-Ns/20 w zakresie: oceny przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie dotyczącym zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy w związku z ewentualnym zagrożeniem zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2, wywołującym Covid-19;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr KBF.411.001.01.2020 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr  KBF.410.004.04.2020  w zakresie: P/20/010 - Egzekwowanie zaległości podatkowych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów nr  KBF.411.001.02.2020  w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer nr  KBF.411.001.04.2020  w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy  w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer nr 150400-53-K018-Ns/20;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wola  nr DOS13.0812.12.2020  w zakresie: Weryfikacja obsługi raportów z aplikacji WRO-System.
 • Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną w Warszawie w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr 01/08072020 w zakresie: Ocena dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr PGIS.HTP.4310.20.2020 w zakresie: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr PGIS.HTP.4310.19.2020 w zakresie: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.