Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Bernadeta Molenda - tel. 24 361 65 64
  bernadeta.molenda@mf.gov.pl  

  Katarzyna Siwek - tel. 24 361 65 64
  katarzyna.siwek@mf.gov.pl