Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Uprawnione podmioty mogą otrzymać informację o stanie załatwienia spraw nieobjętych tajemnicą skarbową drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez usługę na portalu e-Urząd, podatki.gov.pl.

  Informacja o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania, udzielana jest zgodnie z zasadami udostępniania informacji pod nr tel.:

  • 24 361 65 81 - w zakresie egzekucji administracyjnej
  • 24 361 65 96 - w zakresie spraw karnych skarbowych
  • 24 268 63 27 - w zakresie skarg i wniosków
  • 24 361 65 53 - w zakresie obsługi bieżącej
  • 24 262 44 02 - w zakresie orzecznictwa podatkowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.07.2015 Data publikacji: 14.07.2015 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2022 13:11
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska