Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - NUS:
  Karol Zywer

  Pierwszy Zastępca Naczelnika - ZN-1:
  Zbigniew Bryła

  Drugi Zastępca Naczelnika - ZN-2:
  Sławomir Jeznach

  Trzeci Zastępca Naczelnika - ZN-3:
  Anna Wilczyńska

  I.     Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3)    wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4)    udziela pracownikom upoważnień;
  5)    zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6)    podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7)    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a)    Zastępców Naczelnika,
  b)    Działu Wsparcia.
   Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika należy w szczególności:
  1)    prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2)    efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3)    prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  II.    Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1)    Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  2)    Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  3)    Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  4)    Pierwszego Działu Kontroli Podatkowej;
  5)    Drugiego Działu Kontroli Podatkowej;
  6)    Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  7)    Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  III.    Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1)    Działu Spraw Wierzycielskich;
  2)    Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej;
  3)    Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej;
  4)    Działu Rachunkowości;
  5)    Referatu Rachunkowości.

  IV.    Trzeci Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1)    Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej;
  2)    Drugiego Działu Obsługi Bezpośredniej;
  3)    Pierwszego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  4)    Drugiego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług;
  5)    Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 14:50 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019 12:39
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz