Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)
  13 1010 1010 0070 7022 2100 0000

  VAT (podatek od towarów i usług)
  60 1010 1010 0070 7022 2200 0000

  PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8A, podatek zryczałtowany)
  10 1010 1010 0070 7022 2300 0000

  Inne dochody (np. mandaty karno-skarbowe)
  04 1010 1010 0070 7022 2700 0000

  Rachunek organu egzekucyjnego
  84 1010 1010 0070 7013 9120 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  72 1010 0055 0201 4190 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  PKO Bank Polski
  Urząd Miasta Płock

  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929