Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 24 36 16 514 lub 24 36 16 513.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument na biurze podawczym (stanowisko nr 1) w Centrum Obsługi. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel.: 24 36 16 500

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel.: 24 36 16 556

  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik Działu tel.: 24 36 16 599

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik Działu tel.: 24 26 86 335
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku CIT, WZP, WZS, sprawozdań finansowych tel.: 24 26 86 339
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku PIT, PPL tel.: 24 36 16 528 lub 24 36 16 527
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych tel.: 24 26 86 339
  • czynności sprawdzające w zakresie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PPE tel.: 24 26 86 344
  • wymiana informacji podatkowych - podatek dochodowy od osób fizycznych tel.: 24 26 86 344

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik Działu tel.: 24 36 16 563
  • zwroty VAT tel.: 24 36 16 571
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel.: 24 36 16 564 lub 24 26 86 342
  • obsługa wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT tel.: 24 268 63 10
  • wymiana informacji podatkowych w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych tel.: 24 36 16 566
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel.: 24 26 86 310

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik Referatu tel.: 24 36 16 594
  • nieujawnione źródła przychodów tel.: 24 36 16 560
  • informacje sygnalne tel.: 24 36 16 560 lub 24 26 86 320
  • oświadczenia majątkowe tel.: 24 26 86 320 lub 24 36 16 560

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik Działu tel.: 24 26 86 346
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel.: 24 26 86 332

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej - SKI

  • Kierownik Referatu tel.: 24 361 65 19
  • rejestracja działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne, weryfikacja podatników VAT i VIES tel.: 24 36 16 559
  • rejestracja działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, weryfikacja podatników VAT i VIES tel.: 24 26 86 333
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel.: 24 26 86 324

  Dział Spraw Wierzycielskich - SEW

  • Kierownik Działu tel.: 24 36 16 583
  • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych tel.: 24 36 16 552 lub 24 36 16 529
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel.: 24 26 86 355
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel.: 24 26 24 403
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel.: 24 26 24 403
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel.: 24 36 16 562
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych, w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel.: 24 36 16 562

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  • Kierownik Działu tel.: 24 36 16 542
  • rejestracja tytułów wykonawczych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zajęcia egzekucyjne, wycofania tytułów wykonawczych, umorzenie egzekucji, rejestracja kwot, zwroty należności – gminy: Nowy Duninów, Słupno, Wyszogród, Bielsk, Stara Biała oraz część miasta Płocka tel.: 24 36 16 581 lub 24 26 24 409
  • rejestracja tytułów wykonawczych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zajęcia egzekucyjne, wycofania tytułów wykonawczych, umorzenie egzekucji, rejestracja kwot, zwroty należności – gminy: Łąck, Stara Biała, Staroźreby, Brudzeń oraz część miasta Płocka tel.: 24 36 16 593 lub 24 26 24 406

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  • Kierownik Działu tel.: 24 26 24 408
  • rejestracja tytułów wykonawczych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zajęcia egzekucyjne, wycofania tytułów wykonawczych, umorzenie egzekucji, rejestracja kwot, zwroty należności – gminy: Drobin, Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo oraz część miasta Płocka tel.: 24 26 86 321 lub 24 36 16 577
  • rejestracja tytułów wykonawczych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zajęcia egzekucyjne, wycofania tytułów wykonawczych, umorzenie egzekucji, rejestracja kwot, zwroty należności – gminy: Mała Wieś, Słubice, Gąbin oraz część miasta Płocka tel.: 24 26 24 407 lub 24 36 16 550

  Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik Działu tel.: 24 26 86 348
  • Koordynator działu tel.: 24 26 86 350
  • księgowość podatku VAT tel.: 24 268 63 57
  • księgowość podatku PIT-37 tel.: 24 268 63 56
  • księgowość podatku PIT 4R tel.: 24 268 63 56
  • księgowość podatku PIT-36, 36L, CIT tel.: 24 268 63 40
  • księgowość podatku PPE, PCC, SD tel.: 24 268 63 58

  Referat Rachunkowości SER-2

  • Kierownik Referatu tel.: 24 26 86 347
  • księgowość należności niepodatkowych tel.: 24 26 86 345
  • księgowanie i rozliczanie sum depozytowych tel.: 24 26 86 345
  • sprawozdawczość z zakresu rachunkowości tel.: 24 26 86 345
  • księgowanie i rozliczanie sum do wyjaśnienia tel.: 24 26 86 345

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik Działu tel.: 24 26 86 322
  • kasy fiskalne tel.: 24 36 16 526
  • biuro podawcze tel.: 24 36 16 525
  • zaświadczenia – o dochodach, certyfikatu rezydencji tel.: 24 26 86 353
  • zaświadczenia o niezaleganiu tel.: 24 36 16 505
  • akcyza tel.: 24 36 16 526
  • przekazywanie danych instytucjom uprawnionym tel.: 24 268 63 25

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik Działu tel.: 24 36 16 553
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel.: 24 26 86 323, 24 26 86 337, 24 26 86 338 

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik Referatu tel.: 24 36 165 43
  • postępowania podatkowe VAT, obsługa wniosków SPLIT PAYMENT tel.: 24 26 86 352 lub 24 26 86 341

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik Referatu tel. 24 36 16 557
  • postępowania podatkowe PIT, PPE, PPL, CIT, PPR, PPW tel.: 24 26 86 313, 24 26 86 319
  • orzekanie o odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawców tel.: 24 26 86 313, 24 26 86 319
  • Karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych tel.: 24 26 86 313

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych - SPM

  • Kierownik Referatu tel.: 24 26 24 402
  • Podatek od spadków i darowizn tel.: 24 36 16 555
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych, zaświadczenia od spadków i darowizn tel.: 24 26 24 404
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 09:40 Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2024 10:58
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska