Informacje dotyczące szkoleń dla klientów zewnętrznych

    Informacje dotyczące szkoleń dla klientów zewnętrznych

    Informacje dotyczące szkoleń dla klientów zewnętrznych

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku informuje o możliwości przesyłania zagadnień podatkowych, które w miarę możliwości będą omawiane na spotkaniach informacyjnych organizowanych przez tut. Urząd. Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres: us.plock@mf.gov.pl