Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Mając na uwadze szczególne potrzeby osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, które wymagają wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku informuje, że osoby te mają prawo skorzystania z pomocy z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Są to środki, które umożliwiają kontakt z Urzędem, w szczególności poprzez korzystanie z:
  a) numeru telefonu - 24 361 65 00;
  b) poczty elektronicznej - adres: us.plock@mf.gov.pl
  c) faksu - nr 24 361 65 45;
  d) platformy ePUAP - http://epuap.gov.pl
  e) usług pracownika Urzędu Skarbowego w Płocku posługującego się językiem migowym.

  Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić do Urzędu chęć skorzystania z usług tłumacza w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, faksu bądź telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej), co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy spraw nagłych.

  Ponadto Urząd Skarbowy w Płocku dysponuje: miejscem postojowym przeznaczonym wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, podjazdem dla wózków, dzięki któremu osoba poruszająca się na wózku może bez problemu dostać się do budynku, toaletami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwiema windami ułatwiającymi poruszanie się po wszystkich kondygnacjach budynku.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824).