«Powrót

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Mając na uwadze szczególne potrzeby osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, które wymagają wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku informuje, że osoby te mają prawo skorzystania z pomocy z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Są to środki, które umożliwiają kontakt z Urzędem, w szczególności poprzez korzystanie z:

  1. numeru telefonu - 24 361 65 00;
  2. poczty elektronicznej - adres: us.plock@mf.gov.pl
  3. faksu - nr 24 361 65 45;
  4. platformy ePUAP - http://epuap.gov.pl
  5. usług pracownika Urzędu Skarbowego w Płocku posługującego się językiem migowym.

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić do Urzędu chęć skorzystania z usług tłumacza w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, faksu bądź telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej), co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy spraw nagłych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824).

Wnioski o zapewnienie dostępności