Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Począwszy od III kwartału 2014 r. do II kwartału 2016 r. Izba Celna w Warszawie* realizowała projekt pt. „Bezpieczeństwo w strefie Schengen - zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza Zachodniego w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną".

  Projekt był współfinansowany z funduszy norweskich, a realizowany w ramach Zespołu projektowego przez Izbę Celną w Warszawie w partnerstwie z Izbą Celną w Szczecinie.

  W ramach Projektu, który miał charakter szkoleniowy, Partnerzy zorganizowali dla funkcjonariuszy warszawskiej i szczecińskiej izby:
  1) kursy językowe - angielskiego i ukraińskiego (przeprowadzone tylko w Izbie Celnej w Warszawie), ukierunkowane na słownictwo celne i prawne,  
  2) szkolenia specjalistyczne zakresu:
  •    taktyki i techniki interwencji (środki przymusu bezpośredniego, identyfikacja materiałów i przedmiotów mogących posłużyć do wyprodukowania materiałów wybuchowych, przeciwdziałanie terroryzmowi bombowemu, udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, pokonywanie przeszkód), oraz
  •    psychologii śledczej w praktyce, obejmującej zagadnienia przesłuchań, identyfikacji osób niebezpiecznych, technik i metod wykrywania kłamstwa oraz profilowania psychologicznego sprawców przestępstwa.

  Ponadto, w ramach Projektu, w 40. szkołach województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego oraz w środowisku touroperatorów, przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy celnych wykwalifikowanych z zakresu przemieszczania przez granicę osób, zwierząt, roślin i rzeczy, działania profilaktyczno-edukacyjne.

   

  * Izba Celna w Warszawie (od 1 marca 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie). W związku z wejściem w życie  przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 160 ust. 4), Izba Administracji Skarbowej w Warszawie została połączona z Izbą Celną w Warszawie oraz Urzędem Kontroli Skarbowej w Warszawie.