Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  28 marca 2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie jako "Beneficjent" podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako "Instytucją Wdrażającą" trzy umowy:

  1. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0017/17-00

  Projekt - „Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - budynek w Radomiu ul. A. Struga 60"

  POIS.01.03.01-00-0017/17

  w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 877 081,20 PLN

  Wysokość dofinansowania wynosi 2 096 069,48 PLN

  W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały podpisane w dniu 15. 05. 2020 r. umowy z Wykonawcami robót na łączną kwotę 2 086 650 zł. Zakres robót podpisanych umów z Wykonawcami obejmuje w szczególności: rozbudowę schodów zewnętrznych wraz z budową zadaszenia, docieplenie nudynku, budowę platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku oraz wymianę instalacji c.o. z wymianą węzła cieplnego.

  zdjęcia z realizacji budowy cz. 1 (plik pdf 1257 kB)

  zdjęcia z realizacji budowy cz. 2 (plik pdf 1728 kb)

  2. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0103/17-00

  Projekt - „Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - budynek w Ciechanowie ul. Gostkowska 39A"

  POIS.01.03.01-00-0103/17

  w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 712 759,91 PLN

  Wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1 135 166,47 PLN

  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została podpisana z Wykonawcą w dniu 28.05.2020 r. umowa na wykonanie  robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę 1 558 410 PLN.
  Zakres robót podpisanej umowy obejmuje w szczególności: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i wymiana luksferów na okna, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż nawiewników okiennych, modernizację instalacji grzewczej i źródła ciepła, modernizację opraw oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej

  zdjecia z realizacji budowy cz. 1 (plik pdf 1442 kB)

  zdjecia z realizacji budowy cz. 2 (plik pdf 850 kB)

  3. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0098/17-00

  Projekt - „Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - budynek w Siedlcach ul. Brzeska 102"

  POIS.01.03.01-00-0098/17

  w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 478 776,19 PLN
  Wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1 062 966,46 PLN

  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana w dniu 28. 07. 2021 r. umowa nr 123/2021/UE z Wykonawcą robót na łączną kwotę 2 177 100 zł brutto. Zakres zleconych robót obejmuje w szczególności:

  1. ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i wymianę luksferów na okna, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż nawiewników okiennych;
  2. modernizację instalacji grzewczej i źródła ciepła;
  3. modernizację opraw oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej."

  zdjecia z realizacji cz. 1 (plik pdf 869 kB)

  zdjecia z realizacji cz. 2 (plik pdf 869 kB)

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

  Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl

  Więcej informacji dotyczących zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/ (link otwiera nowe okno w innym serwisie).