Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  28 marca 2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie jako "Beneficjent" podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako "Instytucją Wdrażającą" trzy umowy:

  1. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0017/17-00

  Projekt - „Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - budynek w Radomiu ul. A. Struga 60"

  POIS.01.03.01-00-0017/17

  w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 301 118,23 PLN

  Kwota dofinansowania wynosi 1 781 659,06 PLN

  2. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0103/17-00

  Projekt - „Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - budynek w Ciechanowie ul. Gostkowska 39A"

  POIS.01.03.01-00-0103/17

  w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 160 532,77 PLN

  Kwota dofinansowania Projektu wynosi 964 891,49 PLN

  3. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0098/17-00

  Projekt - „Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - budynek w Siedlcach ul. Brzeska 102"

  POIS.01.03.01-00-0098/17

  w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 088 332,76 PLN 

            Kwota dofinansowania Projektu wynosi 903 521,49 PLN

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

  Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl

  Więcej informacji dotyczących zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/ (link otwiera nowe okno w innym serwisie).