Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  1. Rachunek – wydatków Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:
   81 1010 1010 0166 4922 3000 0000 - NBP O/O Warszawa,
  2. Rachunek –dochodów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:
   31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 - NBP O/O Warszawa,
  3. Rachunek –sum depozytowych w EUR Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:
   70 1010 1010 0166 4915 7197 8000 - NBP O/O Warszawa,
  4. Rachunek – sum depozytowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, służący do gromadzenia wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów, bilonu wyjętego z automatów i środków pieniężnych, w stosunku do których trwają postępowanie sądowe w sprawach nie podjętych depozytów:
   20 1010 1010 0166 4913 9120 0000 - NBP O/O Warszawa,
  5. Rachunek – Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   51 1010 1010 0166 4918 9110 0000 – NBP O/O Warszawa,
  6. Rachunek – pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej prowadzonej przy Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie:
   84 1020 1156 0000 7302 0007 2371 – PKO BP XV O Warszawa,
  7. Rachunki dochodów scentralizowanych - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
   1. 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 - należności z tyt. podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,
   2. 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 - należności celnych, kar pieniężnych
    w transporcie drogowym, mandatów kks i innych opłat pobieranych przez organy celne,
   3. 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 - opłata paliwowa,
  8. Rachunek sum depozytowych scentralizowany - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
   14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
   - sum depozytowych zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe, zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe, z tyt. Dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucje, opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłaty do gier hazardowych, zaliczki na WIA i WIT.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 15:43 Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2021 14:34
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz