Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Informacja o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania udzielana jest zgodnie z zasadami udostępniania informacji pod nr tel. 22 56-18-002

  Postępowania w przedmiocie podatku od towarów i usług
  sekretariat_izpo2.ias.warszawa@mf.gov.pl

  Postępowania w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
  Postępowania w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

  sekretariat_izpo1.ias.warszawa@mf.gov.pl

  Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej
  Postępowania w przedmiocie spraw wierzycielskich
  Sprawy z zakresu rachunkowości podatkowej

  sekretariat_izpe.ias.warszawa@mf.gov.pl

  Sprawy z zakresu kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej
  Sprawy karne – skarbowe
  Wnioski o udzielenie wiążących informacji WIT i WIP

  sekretariat_izpc.ias.warszawa@mf.gov.pl

  Wnioski o udzielenie informacji publicznej
  info_publiczna.ias.warszawa@mf.gov.pl

  2020

  Stan spraw II kwartał 2020 (plik pdf 38 kB)

  2019

  Stan spraw IV kwartał 2019

  Stan spraw III kwartał 2019

  Stan spraw II kwartał 2019

  Stan spraw I kwartał 2019

  2018

  Stan spraw IV kwartał 2018

  Stan spraw III kwartał 2018

  Stan spraw II kwartał 2018

  Skargi i wnioski II kwartał 2018

  Rejestr zmian