Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej i elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie),
  3) przesyłania faksów.

  Osoby niesłyszące i niedosłyszące w celu uzyskania pomocy w formie pośrednictwa tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę - co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem, w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  lub
  e-mail: ias.warszawa@mf.gov.pl
  tel. nr: 22 561 80 00, 22 561 80 02, 22 561 80 10
  fax nr: 22 561 80 93

  W przekazanym do Izby Administracji Skarbowej zgłoszeniu należy wskazać wybraną metodę komunikowania się.
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824).

  Pliki do pobrania

  Rejestr zmian