Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  Bilans Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z podległymi urzędami wg stanu na dzień 31.12.2018 r..pdf (154 KB)
  Informacja dodatkowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z podległymi urzędami wg stanu na dzień 31.12.2018 r..pdf (613 KB)
  Rachunek zysków Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z podległymi urzędami wg stanu na dzień 31.12.2018 r..pdf (135 KB)

  Zestawienie zmian funduszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z podległymi urzędami wg stanu na dzień 31.12.2018 r..pdf (115 KB)

   

   

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej w Warszawie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Majątek, którym dysponuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – stan na dzień 31.12.2017 r.

  Nazwa

  Wartość netto na 31.12.2017

  Grunty

  78 886 565,73

  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  309 950 135,30

  Urządzenia techniczne i maszyny

  6 512 366,94

  Środki transportu

  6 671 198,31

  Inne środki trwałe

  4 486 021,55

  Materiały

  615,00

  Wartości niematerialne i prawne

  197 456,69

  Wyposażenie

  80 571 402,65

  Środki trwałe w budowie

  42 078 006,26

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 17:25 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2019 10:32
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Karol Owczarek