Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla  budżetu państwa (…), sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27ust. 1 i 4, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie jest zobowiązana do publikowania do 10 maja roku następnego.

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2023 poz.344 z późn. zm.) Izba Administracji Skarbowej w Warszawie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 17:25 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2024 08:36
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Kinga Bartoszek
  Rejestr zmian