Działalność informacyjno-promocyjna

    Działalność informacyjno-promocyjna

    Działalność informacyjno-promocyjna

    Szczegóły dotyczące akcji informacyjno-edukacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz jednostki Krajowej Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).