Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  W skład redakcji wchodzą: redaktor prowadzący, redaktorzy z komórki ds. komunikacji oraz redaktorzy z innych komórek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej, którzy publikują informacje z zakresu swojego działania.

  Adres redakcji:
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  Redaktor prowadzący:
  Dorota Beznosik-Majchrzak
  tel.: 22 56 18 029
  e-mail: rzecznik.ias.warszawa@mf.gov.pl

  Rejestr zmian