Orzecznictwo NSA

Naczelny Sąd administracyjny (NSA)

Na stronach internetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego Funkcjonuje wyszukiwarka baza orzeczeń sądów administracyjnych. W bazie tej można znaleźć treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami.

Dodatkowo baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat  wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.

Dane kontaktowe:
Wydział Informacji Sądowej NSA
e-mail: informacje@nsa.gov.pl,
tel. 22 551 65 55 lub 22 551 65 08.