Kierownictwo Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  Kierownictwo Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  Kierownictwo Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  1. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   Wojciech Kustra, tel. 22 56 18 001                                                 Mężczyzna w garniturze, w tle logo KAS

   Życiorys

   Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania służbami skarbowymi.

   Drogę zawodową rozpoczął w 2006 r. na stanowisku inspektora w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów, gdzie zajmował się orzecznictwem podatkowym.

   W latach 2007 – 2011 zajmował stanowiska: kierownika Referatu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą, kierownika Działu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, kierownika Działu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, Analiz i Planowania.

   Od 2011 do 2020 pełnił funkcję zastępcy naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów, a następnie naczelnika urzędu.

   W latach 2020-2022 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, odpowiadając za pion poboru i egzekucji; od 2022 r. pełni funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

  2. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   nadzorujący Pion Logistyki i Usług oraz Wsparcia
   Katarzyna Skwierczyńska
   tel. 22 56 18 300
  3. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   nadzorujący Pion Personalny

   Aneta Kwiecień, tel. 22 56 18 100
  4. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   nadzorujący Pion Orzecznictwa w Zakresie Podatków Bezpośrednich
   Anna Garczyńska,
   tel. 22 51 04 661
  5. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   nadzorujący Pion Orzecznictwa w Zakresie Podatków Pośrednich
   Dariusz Hys, 
   tel. 22 56 18 200
  6. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   nadzorujący Pion Poboru i Egzekucji
   Anna Szmulska
   tel. 22 865 04 51
  7. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   nadzorujący Pion Kontroli, Cła i Audytu
   Małgorzata Węgrzyn,
    tel. 22 510 47 03
  8. Główny Księgowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy
   Anna Długosińska, 
   tel. 22 56 18 044
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 11:23 Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2023 16:00
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Hubert Leonik
  Rejestr zmian