«Powrót

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 22.10.2021

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 22.10.2021

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 22.10.2021

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

  1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia.
  2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia.
  3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany do  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie powinien zawierać dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019.2004 ).
  4. Składniki niezagospodarowane w żaden ww. sposób zostaną zlikwidowane.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 27.10.2021 r. pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
mail: ias.warszawa@.mf .gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Pani Marta Bonkowska– tel. 22 561 82 52 ( od pon. do pt. w godz. 7:30 do 14:00 )

Ogłoszenie (plik PDF 242 kB)
Zbędne składniki majątku w Urzędzie Skarbowym w Płońsku (plik PDF 117 kB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.10.2021 Data publikacji: 25.10.2021 13:05 Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2021 14:05
Autor: Marta Bonkowska - Pierwszy Dział Logistyki Osoba publikująca: Bożena Wyszomirska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
Rejestr zmian