«Powrót

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z dnia 16.09.2021 r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z dnia 16.09.2021 r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z dnia 16.09.2021 r.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 23.09.2021 r. pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
mail: ias.warszawa@.mf .gov.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Pani Marta Bonkowska– tel. 22 561 82 52 ( od pon. do pt. w godz. 7:30 do 14:00).