«Powrót

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – portal usługowy
Portal skierowany jest do każdego, kto zobowiązany jest do wypełnienia
obowiązków lub chce skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów, w
szczególności w zakresie:

  • obrotu towarowego z państwami trzecimi (eksport, import i tranzyt towarów), w tym przywozu towarów zakupionych na portalach aukcyjnych (e-Commerce),
  • obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym ich przemieszczania w systemie EMCS PL2 i opodatkowania akcyzą,
  • przewozu towarów wrażliwych i obrotu paliwami opałowymi z wykorzystaniem rejestru SENT,
  • statystyki wymiany towarowej w ramach UE (Intrastat),
  • prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych,
  • przewozu środków pieniężnych (przywóz do UE i wywóz z UE),
  • zwrotu podatku VAT podróżnym w ramach TAX FREE,
  • opodatkowania wydobycia niektórych kopalin,
  • opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

Skorzystaj z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).